Welcome | About Us | Site Map | Contribution | Sign In | Links 
Home | Species | Genera | Species Identification | Publications | Types | CAS Yunnan
Back to Species Search
COELOTINAE SPECIES SEARCH RESULT
Search result: 4 species
  1 zaoensis, Coelotes Nishikawa, 2009 Yamagata
  2 zhamensis, Himalcoelotes Zhang & Zhu, 2010 Tibet: Nyalam
  3 zonalis, Draconarius Xu and Li, 2008 Hunan
  4 zonatus, Spiricoelotes (Peng and Wang, 1997) Hubei; Hunan; Jiangsu; Sichuan
 
Online Coelotinae should be cited as:       Wang, X. P. 2020. Online Coelotinae, version 2.0. Online at http://www.amaurobiidae.com
© Copyright 2000 - 2020 by Online Coelotinae. All Rights Reserved.
Email: wang@amaurobiidae.com